jump to content

Swansea Bay City Region Welsh

Chwilio'r wefan

Cefndir

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn cwmpasu ardaloedd daearyddol awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Sefydlwyd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn 2013 ac mae'n dod ynghyd â sefydliadau allweddol o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat i gyflwyno strategaeth ar gyfer creu swyddi, hybu ffyniant ac annog mewnfuddsoddiad er mwyn gwella ffyniant economaidd ar gyfer y bobl sydd yn byw ac yn gweithio yn y Rhanbarth.

Mae gan Ddinas-ranbarth Bae Abertawe lawer o safleoedd a diwydiannau allweddol sydd wedi cael eu datblygu neu a gaiff eu datblygu ar hyn o bryd dan amrywiaeth o brosiectau a rhaglenni i helpu i gyflwyno strategaeth economaidd y rhanbarth. Derbyniodd y gwaith hwn hwb yn ddiweddar trwy fod y Ddinas-ranbarth wedi llwyddo i ennill gwerth £1.3 miliwn o fuddsoddiad trwy Fargen Ddinesig Arfordir y Rhyngrwyd.

Back to top